سه شنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۸
بلاگ صفحه 3
این مقاله بر چند علتی بودن لکنت تاییدی داشته که یکی از این عوامل را نقص هایی در عقده های قاعده ای     می داند که چگونگی تاثیرات ٱن بصورت واضح دررابطه با لکنت تعیین نشده است. تحقیقات گسترده تری انجام شده است که نقص motor inhibitory در کودکان دارای لکنت را نشان می دهد که قابل تعمیم به بزرگسالان...
ایزومتریک :به انقباضی که در ان طول عضله هیچ تغییری نمیکند و برای افزایش قدرت عضله استفاده میشود میگوییم که حداقل حدود ۶ثانیه در مقابل حرکت مقاومت میدهیم و جلوی حرکت مفصل را میگیریم برای مثال همانطور که قبلا گفتیم وقتی زیر زانو را به بالش فشار میدهیم تا عضله جلو ران سفت شود این نوعی انقباض ایزومتریک است ایزوتونیک...
در حالت طاق باز کودک حدود ۳ماهگی سرش در راستای بدن قرار میگیرد که در این سن شیرینی و حلاوت خاصی برای پدر و مادر دارد در ۲ماهگی میتواند در وضعیت دمر, گردن بگیرد ولی از حالت طاق باز گردن گرفتن دیر تر اتفاق می افتد حدودا در ۶ماهگی گردن میگیرد همین دورانی است که کودک تمایل به شیطنت و بازیگوشی دارد در۴ماهگی...

MRI

MRI برای بررسی اسیب بافت نرم پارگی تاندون ها -مینیسک ورباط هااستفاده میشود معمولا ۷۲ساعت بعد اسیب و تروما گرفته میشود زیرا در این مدت به علت ادم موجود در ناحیه اسیب ها به درستی مشخص نیستند و تشخیص داده نمیشوند انواع تصاویر در MRI: t1_t2_t2star که پر کاربرد ترین t1وt2است درعکسt1التهاب و بافت های نرم به رنگ تیره دیده میشوند واستخوان با دانسیته...
عموما در پسرها وجود دارد و علائم به علت ضعف ایجاد میشود معمولا قبل از سه سالگی با مشکل در راه رفتن تشخیص داده میشود راه رفتن این افراد اردکی (روی انگشتان راه میروند ) کودک برای بلند شدن از زمین نیاز به کمک دارد و دستانش را روی ران هایش و یا روی صندلی میگذارد و بلند میشود لوردوز و قوس کمر...
راهنمایی برای والدین گرامی هدفمند شدن رفتارهای کودک به سمت برقراری ارتباط بسیار مرحله مهمی است. در ابتدا رفتارهای کودک فقط واکنش به محیط اطراف است و کم کم تبدیل به ارتباط هدفمند می شود. به عنوان مثال زمانی که کودک به خوراکی روی میز نگاه می کند و صداسازی می کند، هنوز قصد و نیت ارتباطی ندارد ولی در مراحل...
میوپاتی میوپاتی ها حالاتی هستند که علائم اختلال عملکرد عضله در آن ها دیده می شود و علت آن همیشه ضعف عضله است. سایر علائم میوپاتی می تواند کرامپ و سفتی عضله و چسبندگی باشد. دیستروفی ها، میوپاتی هایی هستند که - مادرزادی هستند. - علائم آنها به دنبال ضعف ایجاد می شوند. - در آنها، ضعف پیشرونده است. برای اینکه میوپاتی حتما دیستروفی باشد باید این...
(Multiple Sclerosis (MS یک بیماری التهابی سیستم عصبی مرکزی است که معمولاً در سن ۵۰_۲۰ سال دیده می شود و شیوع آن در خانم ها ۴-۲ برابر آقایان است. علت بیماری: - مشکل ژنتیکی در سیستم ایمنی که یک بیماری خود ایمنی بوده و سیستم ایمنی فرد به سیستم عصبی خودش حمله می کند و به آن آسیب می زند. - کمبود ویتامین...
دیسک کمر شایع ترین دیسک ها L4_L5و L5-S1 است دیسک L5_S1 چون بین مهره کمری و ساکروم قرار دارد و در اثر نشستن مهره های کمری به سمت عقب میرود و مهره های ساکروم به سمت جلو می آیند در نتیجه این دیسک تحت کشش قرار میگیرد و احتمال اسیب به آن بیشتر میشود به همین علت نشستن زیاد برای...
نوروپاتی شنوایی مقدمه نورولوژیست ها بخوبی با آسیبهای عفونی،توده ها و نوروپاتی های ارثی که عصب شنوایی را درگیر می کنند آشنا هستند. با معرفی روش های عینی اندازه گیری شنوایی توسط بررسی پتانسیلهای عصب شنوایی، ساقه مغز و سلولهای مویی حلزون، آسیب جدیدی شناسایی شد که در آن عصب شنوایی اختلال عملکردی دارد اما گیرنده های حسی سالم هستند. در...