سه شنبه, مهر ۲۳, ۱۳۹۸
بلاگ صفحه 18
تعریف اختلال پردازش شنوایی مرکزی (C)APD)) تعریف اختلال بحث پردازش شنوایی و اختلال آن از ۱۹۵۰ مطرح شده است و ASHA (انجمن آمریکایی شنوایی-زبان-گفتار) در سال ۱۹۹۵ گزارش تکنیکی در خصوص CAPD منتشر نمود و به دنبال آن مجموعه آزمون هایی (رفتاری – فیزیولوژیک- الکتروفیزیولوژیک) برای شناسایی افراد دچار CAPD معرفی شد (ایمانوئل، ۲۰۰۲). پردازش شنوایی شامل تمام پردازش هایی است که...