سه شنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۸
بلاگ صفحه 18
تشخیص اختلال پردازش شنوایی مرکزی (C)APD)) علایم کودکان دچار CAPD انواع مشکلات شنیداری دارند مانند مشکل درک گفتار در محیط های نویزی، دنبال کردن دستورات و تمیز دادن اصوات گفتاری مشابه. گاهی طوری رفتار می کنند که گویا کم شنوا هستند و دایم در خواست تکرار کلام را دارند. از مهمترین علایم کودکان دچار CAPD می توان به این موارد اشاره نمود:...
تعریف اختلال پردازش شنوایی مرکزی (C)APD)) تعریف اختلال بحث پردازش شنوایی و اختلال آن از ۱۹۵۰ مطرح شده است و ASHA (انجمن آمریکایی شنوایی-زبان-گفتار) در سال ۱۹۹۵ گزارش تکنیکی در خصوص CAPD منتشر نمود و به دنبال آن مجموعه آزمون هایی (رفتاری – فیزیولوژیک- الکتروفیزیولوژیک) برای شناسایی افراد دچار CAPD معرفی شد (ایمانوئل، ۲۰۰۲). پردازش شنوایی شامل تمام پردازش هایی است که...