سه شنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۸

خدمات

  • ارزیابی مشخصات وزوز گوش
  • توانبخشی وزوز گوش
  • ارزیابی بیماران دچار سرگیجه (آزمون ویدیونیستاگموگرافی)
  • توانبخشی بیماران دچار سرگیجه
  • ارزیابی پایه و تکمیلی شنوایی بزرگسالان
  • ارزیابی رفتاری شنوایی اطفال
  • ارزیابی رفتاری شنوایی افراد دارای سمعک و کاشت حلزون (میدان صوتی)
  • ارزیابی عملکرد گوش میانی

کلینیک شنوایی شناسی اوای امید از اردیبهشت ماه سال ١٣٩۵ شروع به فعالیت نموده است. در این کلینیک کلیه ی خدمات ارزیابی شنوایی شناسی و نیز ارزیابی و توانبخشی اختلال سرگیجه با منشا گوشی ارایه می گردد.

سوالات رایج

گالری

درمانگران

 

طیبه کاظمیان

شنوایی شناس

مشاهده رزومه