ماسکینگ در شنوایی شناسی، طرح یک مسئله در این حوزه

0
42

ماسکینگ (مقاله اول-طرح مسئله)

موضوع ماسکینگ جزء موضوعات مورد علاقه دانشجویان شنوایی شناسی محسوب نمی شود. آیا کاری کسل کننده تر از ماسکینگ وجود دارد؟! به هر حال گاهی ماسکینگ برای کسب آستانه های دقیق شنوایی لازم است. بررسی ها نشان می دهد با وجود تدریس این موضوع، بسیاری از شنوایی شناسان در تشخیص نیاز ماسک یا تکنیک ماسک همچنان مشکل دارند. همچنین دیده می شود که شنوایی شناسان همچنان از روش های نامناسب برای ماسکینگ استفاده می کنند. روش پلاتو روشی است که مطالعات کامل و بی نقص بودنش را نشان داده اند و در متون شنوایی شناسی تدریس می شود. اما چرا بسیاری از شنوایی شناسان از آن استفاده نمی کنند؟ روش پلاتو مزایای زیادی دارد اما یک عیب بزرگ دارد. این روش بسیار وقت گیر است. در بسیاری از محیط های کار شنوایی شناسی، وقت ویزیت هر بیمار محدود است. به همین دلیل افراد روش پلاتو را کنار گذاشته و روش های ابداعی خود را استفاده می کنند. متاسفانه این روش های میانبر و ابداعی، بر اساس اصول تئوری نیست یا صحت آنها چک نشده است. در مقالات بعد روش پلاتو و روش های سریعتر و معتبر جایگزین آن شرح داده خواهد شد. منبع مقاله حاضر مقالات بعدی در خصوص ماسکینگ بالینی TURNER (2004) می باشد. برای مطالعه بیشتر در این مورد، سایت ما را دنبال کنید.

گردآوری: دکتر فرزانه ضمیری (دکترای شنوایی شناسی)

 

افزودن دیدگاه