نقش منطقه حرکتی مکمل (Supplementary Motor Area- SMA) در پردازش گفتار و زبان

0
109

 

آناتومی و عملکرد مناطق SMA :

با توجه به اینکه SMA نقش غیرقابل انکاری در کنترل عملکردهای گفتار و زبان دارد، بر آن هستیم که توضیحاتی در خصوص  این نقش در پردازش گفتار و زبان ارائه کنیم.

از نظر مکان آناتومیکی در قسمت میانی منطقه ۶ برودمن قرار گرفته است و به طور کلی به دو منطقه

pre-SMA  و  proper SMA تقسیم می شود که proper SMA در فعالیت های کنترل حرکتی فعال می شود و منطقه مهمی برای شروع و زمان بندی حرکات محسوب می شود. در حالی که pre-SMA  در کنترل عملکردهای شناختی و فراتر از دامنه حرکت نقش دارد.

به طور کلی SMA بیشتر درون ده های خود را از مسیرهای زیر قشری، خصوصا تالاموس دریافت می کند. در حالی که برون ده های SMA  بیشتر قشری- قشری می باشد و همچنین برون ده هایی به هسته های قاعده ای و مخچه دارد.

با تفکیک کردن دو قسمت SMA، داده های وارد شده از مناطق زیر قشری به این دو قسمت را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :

منطقه pre-SMA بیشتر داده های ورودی خود را از مناطق زیر قشری Caudate و Anterior Thalamus دریافت می کند، درحالی که منطقه proper SMA داده های ورودی خود را از Putamen و

Ventrolateral Thalamus دریافت می کند. این دو منطقه SMA همچنین به طور مشترک داده هایی از مخچه دریافت می کنند.

همچنین این دو منطقه SMA، داده های خروجی خود را به مناطق مختلفی از مغز ارسال می کنند. منطقه

pre-SMA داده های خروجی را به مناطق : prefrontal cortex، inferior frontal gyrus (IFG) ، angular gyrus، anterior cingulate cortex می فرستد، در حالی که منطقه proper SMA  داده های خروجی خود را به مناطق premotor، primary motor، somatosensory، middle cingulate cortex می فرستد.

در نهایت نحوه ورود اطلاعات از مناطق زیر قشری و ورود آنها به دو منطقه SMA را در تصویر زیر می توان دید که باعث ایجاد مسیرهای ventral pathways از داده های ورودی و خروجی منطقه pre-SMA و همچنین تشکیل مسیر  خلفی از داده های ورودی و خروجی منطقه   proper SMA می شود.

جنبه های بالینی از آسیب به SMA :

اختلالات گفتاری بعد از آسیب به SMA نیمکره چپ نسبت به نیمکره راست رخ می دهند، که ممکن است برجنبه های زبانی، گفتار ( کلمه یابی) اثر گذار باشد. همچنین ممکن است عملکرد حرکتی ( تولید ، آواسازی) را درگیر کند که بستگی به مکان و زمان بهبودی پس از ضایعه دارد.

برای مثال ممکن است در سکته هموراژیک نیمکره چپ با درگیری SMA ناروانی گفتار درشروع و همینطور در توالی تولید شود، بدون اینکه آسیبی به سطوح بالای زبان یا motor execution وارد شود.

آسیب بخش های pre-SMA و   proper SMA ممکن است باعث ایجاد “foreign accent syndrome”  یا تغییر در لهجه شود.

آسیب به هر دو بخش SMA باعث ناروانی در گفتار می شود و مشکلاتی از قبیل : لکنت، اشتباهات تولیدی، اختلال توجه و … بروز می کند.  یک مطالعه در سال ۲۰۱۰ لکنت را به عنوان نوع خاصی از ناروانی به عدم ارتباط مناسب ( الگوی ارتباطی نامناسب ) بین BG و pre-SMA ربط می دهد.

با در نظر گرفتن ارتباطات عملکردی SMA با شبکه های زیر قشری انواع مختلفی از اختلالات گفتاری در بیمارهای BG مانند : هانتینگتون، پارکینسون، سندروم تورت ایجاد می شود، که ممکن است در اثر آسیب به مکانیسم قشری و زیرقشری با درگیری SMA و pre-SMA  باشد.

آسیب به مسیر ارتباطی pre-SMA می تواند باعث نقص در ویژگی های روانی کلامی در آفازی شود.

در پایان در جدول زیر می توانید خلاصه ای از نکات عنوان شده در این متن را مشاهده کنید، که در آن دو منطقه  SMA شامل (pre-SMA و SMA proper) بر حسب مکان، داده های ورودی و خروجی، عملکرد مرتبط با هر منطقه و علائم ناشی از آسیب وارد شده به این مناطق نشان داده شده است :

افزودن دیدگاه