مقالات|ادراک فضایی چیست؟

2
1058

ادراک فضایی چیست؟

Spatial Petception Cognition Ability References Assess
توانایی های شناختی و ادراک فضایی و سایر توانایی های شناختی را ارزیابی میکند. نتایج آزمون عصبی شناختی را تجزیه و تحلیل میکند. آموزش و تقویت ادراک فضایی و سایر تواناییهای شناختی را میسر میسازد .بیایید آن را امتحان کنید!
درک فضایی توانایی آگاهی شما از روابط محیط اطراف شماست،( هم فرآیندهای extroceptiveو هم فرایندهای introceptive ).
فرآیندهای بیرونی، که نمایانگر درک فضای اطراف از طریق احساسات است، و فرآیندهای درونی که نمایانگر آگاهی در مورد بدن ما هستند، مانند پوزیشن وسوگرایی.
فضا چیزی است که ما را احاطه کرده است: اشیاء، عناصر، افراد و غیره. فضا همچنین بخشی از تفکر ما را تشکیل می دهد مانند جاییکه که در آن ما به همه تجاربی دست یافته اییم، به منظور دریافت اطلاعات مناسب درباره ویژگی های محیط اطراف ما از دو سیستم استفاده می کنیم.
Good spatial awareness
که به ما امکان می دهد که محیط و ارتباط مان با آن را درک کنیم،و spatial perceptionنیز شامل درک روابط بین دو شی است، زمانی که پوزیشن آنها در فضا تغییر میکند. این موضوع به ما این امکان را می دهد اشیا را از زوایای مختلف تجسم کنیم و تشخیص دهیم بدون توجه به تصویری که سیستم بینایی فراهم میکند.گیرنده های دیداری چشم در شبکیه واقع در قسمت پشتی چشم این گیرنده ها مسئول ارسال اطلاعات بصری چشم هستند که به مغز می رسند.
Heptic system
در اطراف بدن فرد قرار دارد و اطلاعات مربوط به موقعیت بسیاری از قسمت های بدن را فراهم می کند، حرکت اندام ها و سطح فیزیکی موجود مانند سرعت و سختی به لطف ادراک فضایی، ما می توانیم اشیا را به صورت ذهنی به شکل دو بعدی و سه بعدی، و پیش بینی تغییرات در فضا، درک کنیم. ادراک فضایی برای افراد در تمام سنین مهم ومفید است، زیرا ما دائما از این توانایی شناختی استفاده می کنیم. به عنوان مثال، هنگامی که ما راه می رویم، لباس میپوشیم ، و یا حتی چیزی ترسیم میکنیم.
ضعف و اختلال در ادراک فضایی موجب اختلال تمرکز و درک ما از رابطه میان بدن ما با محیط میشود. مثال دیگر این است که ادراک فضایی ما به طور مداوم برای جلوگیری از برخورد ما به دیوارها ،صندلی ها ،درهاو…هنگام راه رفتن می شود. هنگامی که ما در حال رانندگی هستیم، ما باید مراقب باشیم که در خط باقی بمانیم و در هنگام پارک ماشین به شدت به ادراک بینایی وابسته اییم. در این موارد، باید فاصله، موقعیت و ابعاد دیگر اشخاص را نسبت به خودمان تشخیص دهیم و آن را بررسی کنیم. حتی زمانی که ما می خواهیم جایی برویم که پیش از آن آنجا نرفته اییم ، از این مهارت شناختی استفاده می کند. هنگامی که ما ادراک فضایی را توسعه می دهیم، یک آگاهی فضایی از مکان هایی که در اطراف ما وجود دارد ایجاد می کنیم. برای انجام این کار لازم است که در درک مفاهیمی همچون بالا، پایین، زیر، رو،شناخت کافی پیدا کرده باشیم.
ادراک فضایی ممکن است در برخی از اختلالات رشد مانند اتیسم، اسپرگر، فلج مغزی و سایر اختلالات تحت تاثیر قرار گیرد. در این موارد، مشکل این است که عدم وجود درک کافی از بدن خود، به عبارت دیگر، فقدان ادراک فضایی نسبت به بدن و دشواری برای تفسیر آن( که به طور کلی نیم کره سمت چپ مسئول رشد این توانایی شناختی است)وجود دارد. نیمکره چپ جایی است که محاسبات ریاضی و محاسبات فضایی رشد یافته است، که به طور مستقیم با ادراک فضایی خوب ارتباط دارد.
بیایید تصور کنیم که یک آسیب مغزی سبب آسیب در نیمکره چپ ما می شود، این امر باعث می شود مشکلاتی درسوگرایی ، بازشناسی و تفسیرکه به معنای اختلال در ادراک فضایی است.
به طور خلاصه، ادراک فضایی خوب، توانایی ارزیابی موقعیت فضایی خود، حرکت در اطراف، اورینتاسیون فضایی ، تصمیم گیری چندگانه، تجزیه و تحلیل موقعیت ها، روابط و بازنمودهای محیط اطراف ما و ارتباطی ست که بدن ما با آن دارد.

به عنوان مثال: ما به ادراک فضایی برای سازماندهی جعبه ها، کتاب ها یا اشیاء دیگر در قفسه ها و یا در چمدان نیاز داریم. ما به طور ذهنی ترکیب احتمالی موقعیت ها را ارزیابی کرده و یکی از آن ها را انتخاب می کنیم .،ویا هنگامی که ما باید مسیر خاصی را انتخاب کنیم، ادراک فضایی خوب بیشترین اهمیت را دارد. برای انجام این کار، میتوان جهت های اصلی (شمال، جنوب، شرق، غرب) را تجسم کرده و آنها را مدنظر قرار داد، یا از نقطه مرجع استفاده کرد،به این معنی که شما می توانید یک درخت، خانه یا چیز دیگری را به عنوان نقطه مرجع انتخاب کنید تا قادر به بازگشت به مکان مورد نیاز خود باشید.

ترجمه و گردآوری:زهرا غلامیاری (کاردرمانگر)

References

Peretz C, Korczyn AD, Shatil E, Aharonson V, rnboim S, Giladi N. Computer-Based Personalized Cognitive Training versus Classical Computer Games: A Randomized Double-Blind Prospective Trial of Cognitive Stimulation Neuroepidemiology 2011; 36:91-9.

Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association 2007; 3(3) S171.

Shatil E, Korczyn AD, Peretzc C, et al. mproving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association 2008: 4(4) T492.

2 ديدگاه

افزودن دیدگاه