مقاله|مانور فرنزل یا Frenzel Maneuver

2
226

مانور فرنزل

مانور فرنزل در سال ۱۹۳۸ ایجاد شد و در خلبانهای نظامی جنگ جهانی استفاده می شد. این مانور برای ایجاد تعادا فشار در گوش میانی بکار می رود. امروزه در غواصان و مسافران هواپیماهای غیرنظامی در فرود بکار می رود. برای مشاهده ویدیو آموزشی اینجا کلیک کنید.

روش کار به این صورت است:

 • راه بینی را با کلیپ یا دست ببندید
 • با زبان راه حفره دهان را ببندید (با تولید صدای /t/  یا /d/ و فعال کردن کام یا با پشت زبان). پس زبان مانند پیستون عمل می کند.
 • حنجره را ببندید و اجازه عبور هوا به ریه یا از ریه را ندهید
 • تنه ی زبان یا پشت زبان (اگر از روش کامی برای بستن ته دهان استفاده شده است، می توان از ته زبان استفاده کرد) را کمی به بالا و عقب حرکت دهید تا هوا را فشرده کنید
 • برای ایجاد فشردگی بیشتر هوا، کافی است که glottis بسته را به سمت بالا حرکت دهید

با این تکنیک هوای فشرده شده به لوله استاش با فشار وارد می شود و از طریق این لوله وارد گوش میانی می شود. در شرایطی که فشار محیط بالا می رود (مثل کاهش ارتفاع در هوا و افزایش عمق در آب) فشار دو طرف پرده گوش متوازن می شود.

در مقایسه با مانور والسالوا، خطر اعمال فشار بیش از حد به گوش میانی در مانور فرنزل کمتر است و در هر سیکل تنفس قابل اجرا است. تلاش چندانی لازم ندارد و قابل تکرار است.

برای یادگیری کنترل کام نرم و گلوت روش های تمرینی وجود دارد. مثلا برای یادگیری کنترل گلوت این روش ها را امتحان کنید:

 • یک جرعه آب وارد دهان کنید. سر خود را به عقب خم کنید اما آب را قورت ندهید. این کار را با بستن گلوت انجام داده اید.
 • دهان را کاملا باز کنید و محکم باز دم کنید اما اجازه خروج هوا از دهان را ندهید. این کار را با بستن گلوت کرده اید.
 • دهان را کاملا باز کنید و محکم دم را انجام دهید اما اجازه ورود هوا به ریه ها را ندهید. این کار را با بستن گلوت کرده اید.

برای کار با نرم کام این موارد را اجرا کنید:

 • دهان را ببندید و تمرین کنید که فقط از بینی دم و بازدم کنید
 • دهان را بازکنید و تمرین کنید فقط از دهان دم و بازدم کنید. برای این کار باید با نرم کام پشت بینی را ببندید
 • یکی درمیان از دهان و بینی تنفس کنید
 • پس از تمرین حرکت دادن نرم کار را یاد می گیرید. وقتی تنفس از دهان و بینی همزمان صورت می گیرد، نرم کار در موقعیت خنثی قرار دارد.

برای یادگیری کار با زبان موارد زیر را اجرا کنید:

 • از دهان بازدم کنید و با بستن دهان جلوی خروج هوا را بگیرید. گونه های شما پر از هوا می شود
 • بار دیگر از دهان بازدم کنید اما با گلوت جلوی خروج هوا را بگیرید
 • راه سوم بستن راه هوا، زبان است. همانطور که صدای /t/ را تولید می کنید به آرامی دم و باز دم کنید. (تماس زبان با سقف دهان، پشت دندانها).
 • سعی کنید با زبان راه خروج هوا از دهان را سد کنید. (کناره های زبان هم باید با سقف دهان بچسبد)
 • تقلب نکنید! بدون بستن گلوت و فقط با زبان راه هوا را سد کنید.

برای استفاده از زبان بصورت پیستول موارد زیر را اجرا کنید:

 • لوله ی غواصی را در دهان قرار دهید و بینی را با کلیپ ببندید
 • هوا را از لوله به دهان بکشید و با بالابردن زبان راه خروج دهان را ببندید
 • سپس زبان را به عقب حرکت دهید تا هوا را به ریه ها و پشت حلق پس بزنید

گردآوری: فرزانه ضمیری عبدالهی (دکترای شنوایی شناسی) 

2 ديدگاه

افزودن دیدگاه