سه شنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۸

آرشيو ماهانه: مرداد ۱۳۹۸

ماسک برای الگوی یکطرفه با روشی مناسب در شنوایی شناسی (بخش ۸)

شکل زیر نمونه ی خوبی از ماسک برای الگوی یکطرفه است. کم شنوایی گوش آزمایشی کاملا حسی عصبی است که بزرگترین پهنای پلاتو (PW)...