سه شنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۸

آرشيو ماهانه: خرداد ۱۳۹۸

ماسک بهینه و پلاتو: مقایسه دو روش از دیدگاه شنوایی شناسی

  دیاگرام ماسک به ما در مقایسه دو روش ماسک کمک شایانی می کند.   در شکل می بینید که یک کم شنوایی حسی عصبی یکطرفه شدید...