سه شنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۸

آرشيو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

روش ماسکینگ بهینه یا OPTIMIZED در شنوایی شناسی- بخش دوم

۴- تعیین میزان تغییر آستانه به دسی بل متعاقب ارائه ماسکر در این مرحله از این روش ماسکینگ تفاوت آستانه ماسک نشده و ماسک شده...

روش ماسکینگ بهینه یا OPTIMIZED در شنوایی شناسی- بخش اول

   روش ماسکینگ بهینه، جدید و مشابه روش پلاتو است و به این دلیل بهینه گفته می شود زیرا تغییراتی دارد تا زمان تست کوتاه...