سه شنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۸

آرشيو ماهانه: بهمن ۱۳۹۷

نقش منطقه حرکتی مکمل (Supplementary Motor Area- SMA) در پردازش گفتار و زبان

  آناتومی و عملکرد مناطق SMA : با توجه به اینکه SMA نقش غیرقابل انکاری در کنترل عملکردهای گفتار و زبان دارد، بر آن هستیم که...