سه شنبه, آبان ۲۱, ۱۳۹۸
شکل زیر نمونه ی خوبی از ماسک برای الگوی یکطرفه است. کم شنوایی گوش آزمایشی کاملا حسی عصبی است که بزرگترین پهنای پلاتو (PW) یا محدوده ماسک کافی (AMR) را فراهم می کند. فقط کم شنوایی انتقالی پهنای پلاتو را می کاهد. پلاتو در کم شنوایی حسی عصبی ۱۰۰ و در کم شنوایی انتقالی ۵۰ دسی بل است. در الگوی...
تصمیم گیری برای ماسک و روش ماسک به شکل آستانه های ماسک نشده وابسته است. برای این منظور الگوی آستانه های ماسک نشده به ۴ طبقه تقسیم می شود. در تمام الگوها گوش آزمایشی، گوش ضعیف تر است. یعنی آستانه AC ماسک نشده گوش آزمایشی برابر یا ضعیف تر از آستانه های AC ماسک نشده ی گوش غیر آزمایشی...
برای ماسک موفقیت آمیز، صرفنظر از روش ماسکینگ، سطح ماسک باید در منطقه پلاتو باشد. پهنای پلاتو بسیار اهمیت دارد. عواملی وجود دارند که پهنای پلاتو را متاثر می کنند. درک ارتباط میان پلاتو و شکل ادیوگرام برای پیش بینی دشواری ماسکینگ و انتخاب روش ماسک بسیار اهمیت دارد. می توان از فرمول Liden و همکاران برای تعیین حداقل...
  دیاگرام ماسک به ما در مقایسه دو روش ماسک کمک شایانی می کند.   در شکل می بینید که یک کم شنوایی حسی عصبی یکطرفه شدید در گوش راست وجود دارد. آستانه AC ماسک نشده راست ۴۵ دسی بل بالاتر از آستانه BC ماسک نشده است. مقدار حداقل IA، ۴۰ دسی بل است. پس با روش پلاتو شروع به ماسک آستانه...
۴- تعیین میزان تغییر آستانه به دسی بل متعاقب ارائه ماسکر در این مرحله از این روش ماسکینگ تفاوت آستانه ماسک نشده و ماسک شده متعاقب ارائه سطح آغازین ماسکر، محاسبه می شود. ۵- افزایش سطح ماسک به اندازه ی تغییر آستانه، و مجدد آستانه گیری در این روش ماسکینگ، میزان پوشش به حداکثر مقدار افزوده می شود بدون آنکه خطر overmask...
   روش ماسکینگ بهینه، جدید و مشابه روش پلاتو است و به این دلیل بهینه گفته می شود زیرا تغییراتی دارد تا زمان تست کوتاه شود. این روش تعداد سطوح ماسک را می کاهد. آستانه AC ماسک نشده برای هر گوش و آستانه BC ماسک نشده یک گوش بدست می آید. این آستانه BC ماسک نشده می تواند آستانه BC...
  قبل از آغاز ماسکینگ برای راه انتقال هوایی و استخوانی، ابتدا آستانه گیری صورت می گیرد. برای راه انتقال استخوانی باید ویبراتور بر روی مستوئید گوش بهتر قرار بگیرد و هیچ هدفونی روی گوش نباشد تا آستانه های بدون انسداد بدست آید. انسداد گوش، نتایج راه استخوانی را بدلیل اثر انسداد متاثر می کند. سپس بمنظور ماسکینگ، گوش غیر...
ماسکینگ (مقاله اول-طرح مسئله) موضوع ماسکینگ جزء موضوعات مورد علاقه دانشجویان شنوایی شناسی محسوب نمی شود. آیا کاری کسل کننده تر از ماسکینگ وجود دارد؟! به هر حال گاهی ماسکینگ برای کسب آستانه های دقیق شنوایی لازم است. بررسی ها نشان می دهد با وجود تدریس این موضوع، بسیاری از شنوایی شناسان در تشخیص نیاز ماسک یا تکنیک ماسک همچنان...
نتایج تحقیقات و اظهارنظر جدید سازمان بهداشت جهانی سازمان بهداشت جهانی از والدین خواست تا ابزارهای الکترونیکی را از دسترس کودکانشان خارج کنند. طبق این اظهار نظر برای کودکان زیر دو سال، ممنوعیت کامل استفاده از این ابزارها و برای دو تا چهار سال در نهایت روزی یک ساعت اعلام شده است. این فعالیت ها شامل تماشای تلویزیون، فیلم و کارتون و...
  آناتومی و عملکرد مناطق SMA : با توجه به اینکه SMA نقش غیرقابل انکاری در کنترل عملکردهای گفتار و زبان دارد، بر آن هستیم که توضیحاتی در خصوص  این نقش در پردازش گفتار و زبان ارائه کنیم. از نظر مکان آناتومیکی در قسمت میانی منطقه ۶ برودمن قرار گرفته است و به طور کلی به دو منطقه pre-SMA  و  proper SMA تقسیم می شود...